Обществени поръчки

01258-2020-0002 - Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ "Пеперуда" в жк. "Дружба1" - район "Искър"-Столична община по обособени позиции

01258-2020-0002 „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 36 ДГ „Пеперуда“ в  ж. к. „Дружба 1“ - район „Искър“- Столична община“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на обзавеждане и…
пълен текст ›

01258-2020-0001 „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

01258-2020-0001   „Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ - АРГ. ЧЛ.36а, АЛ.3 ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ…
пълен текст ›

Архив

2019 2016 2017 2018 2015 2014