Обществени поръчки

ОП 01258-2019-0001 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

  ОП 01258-2019-0001  РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ № 3 6 В УПИ II, КВ. 13 , Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ   ВСИЧКИ ПОДПИСИ В ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СА ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2,…
пълен текст ›

Архив

2016 2017 2018 2015 2014