Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица.

2018 - 0002 „Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър“

2018 - 0002 „Строително - ремонтни  работи  за  ефективно  поддържане  в нормално експлоатационно състояние на  подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър" …
пълен текст ›

2018 - 0001 „Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова от PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“

2018 - 0001 „Подмяна на стара дървена и стоманена дограма с нова  от  PVC и алуминиеви профили и подмяна на отоплителни тела  в 150 ОУ  „Цар Симеон Първи“ находящо се в гр. София, жк. „Дружба– 2“      …
пълен текст ›

Архив

2017