Архив 2014


Публични покани

Публична покана по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет "Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 гра

 Изготвяне на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ОДЗ №96 и изграждане на пристройка-двуетажна сграда/разширение/ за 2 групи/1 яслена и 1 градинска/ и физкултурен салон в УПИ III-за ОДЗ, кв.5, ж.к."Дружба" 1ч., район…
пълен текст ›

„Проектиране и изграждане на подемно съоръжение за лица с увреждания в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и подемно съоръжение , рампа и тоалетна в 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ на територията на СО-район „Искър”

Проектиране и изграждане на подемно съоръжение за лица с увреждания в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и подемно съоръжение , рампа и тоалетна в 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ на територията на СО-район „Искър”
пълен текст ›