Архив 2017


Обществени поръчки

ОП № 01258-2017-0004 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“,

ОП № 01258-2017-0004 - Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район „Искър“ , във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС №…
пълен текст ›

ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“  ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ   КАТО ЕЛЕКТРОННА …
пълен текст ›

ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ

 ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни…
пълен текст ›

ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП 01258-2017-0001 "ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ (ДМК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки  като електронна преписка…
пълен текст ›