Архив 2014


Съобщение за публично отваряне на оферти

СО-район "Искър" съобщава на всички заинтересовани лица, че на 08.07.2014 г. от 14.00 часа в сградата на район "Искър", бул. "Кръстю Пастухов" 18, в зала 301 ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за…
пълен текст ›

Публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП

Публична покана по реда на глава осма “a” от ЗОП - „Външно саниране на фасади, обновяване на площадки за игра и хидроизлоация на покриви на 13-то ОДЗ „Калинка”, находящо се на територията на Столична община - район „Искър”:
пълен текст ›

„Проектиране и изграждане на подемно съоръжение за лица с увреждания в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и подемно съоръжение , рампа и тоалетна в 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ на територията на СО-район „Искър”

Проектиране и изграждане на подемно съоръжение за лица с увреждания в 163-то ОУ „Черноризец Храбър“ и подемно съоръжение , рампа и тоалетна в 68-мо СОУ „Акад. Никола Обрешков“ на територията на СО-район „Искър”
пълен текст ›