Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет "Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и детска млечна кухня /ДМК/ на територията на район "Искър" - №566/18.07.2013г

Договор №566/18.07.2013г. за изпълнение на възложена поръчка

Предмет на договора:

"Комплексна доставка на хранителни продукти за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и детска млечна кухня /ДМК/ на територията на район "Искър"

Изпълнител:

"Макрон" ООД

Обща цена по договора:

Съгласно ценовата оферта на изпълнителя - с дефиниран % надценка от бюлетина на САПИ

Срок на договора:

 24 месеца

 

 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 31.10.2014)

извършени плащания:

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №14263/29.09.2014

с банково бордеро №104/02.10.2014г

платена сума - 3150,13 лв

2. плащане по фактура №14307/30.09.2014г.

с банково бордеро №104/02.10.2014г

платена сума - 4895,34 лв.

за ЦДГ №21:

Плащане по фактура №14291/30.09.2014г

Банково бордеро №633437/07.10.2014г.

Платена сума - 2114,27 лв.

за ОДЗ №36:

1. Плащане по фактура №14306/30.09.2014г

Банково бордеро №90/03.10.2014г.

Платена сума - 5926.50 лв.

2. Плащане по фактура №14309/30.09.2014г

Банково бордеро №90/03.10.2014г.

Платена сума - 252.18 лв.

ОДЗ №77:

Плащане по фактура №14481/22.10.2014г

Банково бордеро №128/27.10.2014г.

Платена сума - 4454.16 лв.

ОДЗ № 88:

Плащане по фактура №14477/22.10.2014г

Банково бордеро №106/27.10.2014г.

Платена сума - 5602.46 лв.

ОДЗ № 96:

Плащане по фактура №14305/30.09.2014г

Банково бордеро №396002/01.10.2014г.

Платена сума - 7231.66 лв.

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 28.11.2014)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №14346/06.10.2014г.

с банково бордеро №108/31.10.2014г

платена сума - 1176,34 лв

2. плащане по фактура №14407/17.10.2014г.

с банково бордеро №108/31.10.2014г

платена сума - 2569,88 лв.

3. плащане по фактура №14592/31.10.2014г.

с банково бордеро №108/31.10.2014г

платена сума - 152,00 лв.

4. плащане по фактура №14515/27.10.2014г.

с банково бордеро №112/11.11.2014г

платена сума - 2687,41 лв.

5. плащане по фактура №14363/10.10.2014г.

с банково бордеро №112/11.11.2014г

платена сума - 2793,96 лв.

6. плащане по фактура №14634/07.11.2014г.

с банково бордеро №112/11.11.2014г

платена сума - 178,26 лв.

7. плащане по фактура №14591/31.10.2014г.

с банково бордеро №113/21.11.2014г

платена сума - 3077,93 лв.

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №14478/22.10.2014

с банково бордеро №116/07.11.2014г

платена сума - 5868,40 лв

2. плащане по фактура №14590/31.10.2014г.

с банково бордеро №116/07.11.2014г

платена сума - 4646,77 лв.

за ЦДГ №21:

1. плащане по фактура №14517/27.10.2014г.

с банково бордеро №789405/13.11.2014г

платена сума - 1415,46 лв.

2. плащане по фактура №14569/30.10.2014г.

с банково бордеро №789403/13.11.2014г

платена сума - 1107,53 лв.

3. плащане по фактура №14737/18.11.2014г.

с банково бордеро №460293/25.11.2014г

платена сума - 1680,64 лв.

за ОДЗ №36:

1. Плащане по фактура №14617/31.10.2014г

Банково бордеро №105/07.11.2014г.

Платена сума - 297.90 лв.

2. Плащане по фактура №14616/31.10.2014г

Банково бордеро №105/07.11.2014г.

Платена сума - 3620.52 лв.

ОДЗ №77:

1. Плащане по фактура №14549/29.10.2014г

Банково бордеро №130/30.10.2014г.

Платена сума - 560,58 лв.

2. Плащане по фактура №14570/30.10.2014г

Банково бордеро №131/31.10.2014г.

Платена сума - 3617,48 лв.

3. Плащане по фактура №14743/18.11.2014г

Банково бордеро №141/21.11.2014г.

Платена сума - 3843,18 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №14562/10.10.2014г

Банково бордеро №72/31.10.2014г.

Платена сума - 4028,10 лв.

2.Плащане по фактура №14550/29.10.2014г

Банково бордеро №72/31.10.2014г.

Платена сума - 208,63 лв.

3. Плащане по фактура №14480/22.10.2014г

Банково бордеро №72/31.10.2014г.

Платена сума - 252,94 лв.

4. Плащане по фактура №14479/22.10.2014г

Банково бордеро №72/31.10.2014г.

Платена сума - 5695,13 лв.

5. Плащане по фактура №14725/18.11.2014г

Банково бордеро №78/18.11.2014г.

Платена сума - 137,62 лв.

6. Плащане по фактура №14724/18.11.2014г

Банково бордеро №78/18.11.2014г.

Платена сума - 4457,22 лв

ОДЗ №88

1. плащане по фактура №14559/30.10.2014г.

с банково бордеро №104/30.10.2014г

платена сума - 4553,05 лв.

ОДЗ №96:

Плащане по фактура №14563/30.10.2014г

Банково бордеро №290379/04.11.2014г.

Платена сума - 9071,03 лв

ЦДГ № 108:

1. Плащане по фактура №14547/29.10.2014г

Банково бордеро №114/30.10.2014г.

Платена сума - 460,44 лв.

2. Плащане по фактура №14546/29.10.2014г

Банково бордеро №115/31.10.2014г.

Платена сума - 455,71 лв.

3. Плащане по фактура №14545/29.10.2014г

Банково бордеро №115/31.10.2014г.

Платена сума - 3525,71лв.

4. Плащане по фактура №14589/31.10.2014г

Банково бордеро №115/31.10.2014г.

Платена сума - 5886,23 лв.

 

 

 

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 20.12.2014)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №14792/24.11.2014

с банково бордеро №117/27.11.2014г

платена сума - 273,76 лв

2. плащане по фактура №14865/28.11.2014г.

с банково бордеро №118/28.11.2014г

платена сума - 93,98 лв.

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №14723/18.11.2014

с банково бордеро №125/27.11.2014г

платена сума - 438,50 лв

2. плащане по фактура №14828/27.11.2014г.

с банково бордеро №125/27.11.2014г

платена сума - 214,80 лв.

3. плащане по фактура №14722/18.11.2014г.

с банково бордеро №126/28.11.2014г

платена сума - 4066,60 лв.

4. плащане по фактура №14863/27.11.2014г.

с банково бордеро №126/28.11.2014г

платена сума - 4144,44 лв.

за ОДЗ №36:

1. Плащане по фактура №14739/18.11.2014г

Банково бордеро №113/27.11.2014г.

Платена сума - 3235.66 лв.

2. Плащане по фактура №14740/18.11.2014г

Банково бордеро №113/27.11.2014г.

Платена сума - 169.66 лв.

ОДЗ №77:

Плащане по фактура №14843/27.11.2014г

Банково бордеро №143/28.11.2014г.

Платена сума - 3097.32 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №14807/25.11.2014г

Банково бордеро №82/26.11.2014г.

Платена сума - 131.69 лв.

2. плащане по фактура №14822/26.11.2014г.

с банково бордеро №83/27.11.2014г

платена сума - 4511,56 лв.

ОДЗ №88

1. плащане по фактура №14741/18.11.2014г.

с банково бордеро №113/25.11.2014г

платена сума - 3946,21 лв.

2. плащане по фактура №14835/27.11.2014г.

с банково бордеро №115/27.11.2014г

платена сума - 4211,73 лв.

ЦДГ № 108:

1. Плащане по фактура №14832/27.11.2014г

Банково бордеро №130/28.11.2014г.

Платена сума - 3106.18 лв.

2. плащане по фактура №14831/27.11.2014г.

с банково бордеро №130/28.11.2014г

платена сума - 4831,14 лв.

 

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 19.01.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №14864/28.11.2014г.

с банково бордеро №124/10.12.2014г

платена сума -2358,29 лв

2. плащане по фактура №14678/17.11.2014г.

с банково бордеро №124/10.12.2014г

платена сума - 2272,04 лв

3. плащане по фактура №14933/08.12.2014г.

с банково бордеро №124/10.12.2014г

платена сума -132,78 лв

4. плащане по фактура №14633/07.11.2014г.

с банково бордеро №126/12.12.2014г

платена сума -2510,48 лв

5. плащане по фактура №14791/24.11.2014г.

с банково бордеро №126/12.12.2014г

платена сума -2608,04 лв

6. плащане по фактура №14979/12.12.2014г.

с банково бордеро №127/15.12.2014г

платена сума -137,47 лв

7. плащане по фактура №15049/18.12.2014г.

с банково бордеро №130/18.12.2014г

платена сума -137,47 лв.

8. плащане по фактура №14906/05.12.2014г.

с банково бордеро №130/19.12.2014г

платена сума -2971,25 лв.

9. плащане по фактура №14978/12.12.2014г.

с банково бордеро №131/22.12.2014г

платена сума -2742,55 лв.

10. плащане по фактура №15048/18.12.2014г.

с банково бордеро №131/22.12.2014г

платена сума -2642,22 лв

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №14959/11.12.2014г.

с банково бордеро №133/11.12.2014г

платена сума - 4989,76 лв.

2. плащане по фактура №14960/11.12.2014г.

с банково бордеро №133/11.12.2014г

платена сума - 318,30 лв.

за ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №14867/28.11.2014г.

с банково бордеро №115/01.12.2014г

платена сума - 246,50 лв.

2. плащане по фактура №14866/28.11.2014г.

с банково бордеро №117/08.12.2014г

платена сума - 3419,09 лв.

3. плащане по фактура №14971/11.12.2014г.

с банково бордеро №120/12.12.2014г

платена сума - 379,50 лв.

4. плащане по фактура №14970/11.12.2014г.

с банково бордеро №120/12.12.2014г

платена сума - 5263,61 лв.

ОДЗ №77:

1. Плащане по фактура №14934/10.12.2014г

Банково бордеро №152/12.12.2014г.

Платена сума - 423,43 лв.

2. Плащане по фактура №14963/11.12.2014г

Банково бордеро №152/12.12.2014г.

Платена сума - 5537,35 лв.

ОДЗ № 85:

1. Плащане по фактура №14973/11.12.2014г

Банково бордеро №88/12.12.2014г.

Платена сума - 270,00 лв.

2. Плащане по фактура №14972/11.12.2014г

Банково бордеро №88/12.12.2014г.

Платена сума - 5983,32 лв.

ОДЗ №88

1. Плащане по фактура №14947/09.12.2014г

Банково бордеро №123/11.12.2014г.

Платена сума - 1201,26 лв.

2. Плащане по фактура №14955/10.12.2014г

Банково бордеро №123/11.12.2014г.

Платена сума - 5912,56 лв.

ОДЗ №96:

1.Плащане по фактура №14834/27.11.2014г

Банково бордеро №139769/04.12.2014г.

Платена сума - 7 761,76 лв.

2. Плащане по фактура №14977/12.12.2014г

Банково бордеро №598955/12.12.2014г.

Платена сума - 8 893,43 лв.

ЦДГ № 108:

1. Плащане по фактура №14962/11.12.2014г

Банково бордеро №139/12.12.2014г.

Платена сума - 259,92 лв.

2. Плащане по фактура №14948/09.12.2014г

Банково бордеро №139/12.12.2014г.

Платена сума - 254,72 лв.

3. Плащане по фактура №14961/11.12.2014г

Банково бордеро №139/12.12.2014г.

Платена сума - 4140,10 лв.

4. Плащане по фактура №14950/10.12.2014г

Банково бордеро №139/12.12.2014г.

Платена сума - 2801,60 лв.

 

 

 

 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 16.02.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15129/09.01.2015г.

с банково бордеро №14/30.01.2015г

платена сума -128,11 лв

2. плащане по фактура №15212/19.01.2015г.

с банково бордеро №14/30.01.2015г

платена сума -128,11 лв

3. плащане по фактура №15268/24.01.2015г.

с банково бордеро №14/30.01.2015г

платена сума -128,11 лв

4. плащане по фактура №15339/30.01.2015г.

с банково бордеро №14/30.01.2015г

платена сума -129,22 лв

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №15240/20.01.2015г.

с банково бордеро №15/30.01.2015г

платена сума - 3953,08 лв.

2. плащане по фактура №15241/20.01.2015г.

с банково бордеро №15/30.01.2015г

платена сума - 130,42 лв.

ЦДГ №21:

плащане по фактура №15408/15.12.2014г.

с банково бордеро №129372/23.01.2015г

платена сума - 1782,50 лв.

за ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №15247/20.01.2015г.

с банково бордеро №11/30.01.2015г

платена сума - 3381,84 лв.

2. плащане по фактура №15248/20.01.2015г.

с банково бордеро №11/30.01.2015г

платена сума - 170,76 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №15245/20.01.2015г.

с банково бордеро №15/30.01.2015г

платена сума - 3768,96 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №14566/12.12.2014г.

с банково бордеро №315258/26.01.2015г

платена сума - 163,37 лв.

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №15308/28.01.2015г.

с банково бордеро №15/30.01.2015г

платена сума - 3309,58 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 13.03.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15128/09.01.2015г.

с банково бордеро №25/24.02.2015г

платена сума -2951,35 лв

2. плащане по фактура №15409/06.02.2015г.

с банково бордеро №28/27.02.2015г

платена сума -109,48 лв

3. плащане по фактура №15532/19.02.2015г.

с банково бордеро №28/27.02.2015г.

платена сума -216,00 лв.

4. плащане по фактура №15617/26.02.2015г.

с банково бордеро №28/27.02.2015г

платена сума -320,00 лв

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №15387/30.01.2015г.

с банково бордеро №17/04.02.2015г

платена сума - 156,60 лв.

2. плащане по фактура №15357/30.01.2015г.

с банково бордеро №20/11.02.2015г.

платена сума - 4244,23 лв.

3. плащане по фактура №15503/16.02.2015г.

с банково бордеро №21/18.02.2015г

платена сума - 204,37 лв.

ЦДГ №21:

1.плащане по фактура №15245/21.01.2015г.

 

с банково бордеро №626003/17.02.2015г

платена сума - 847,45 лв.

2. плащане по фактура №15378/30.01.2015г.

с банково бордеро №626004/17.02.2015г

платена сума - 809,81 лв.

за ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №15382/30.01.2015г.

с банково бордеро №14/06.02.2015г

платена сума - 3125,12 лв.

2.плащане по фактура №15383/30.01.2015г.

с банково бордеро №14/06.02.2015г.

платена сума - 180,04 лв.

3. плащане по фактура №15487/16.02.2015г.

с банково бордеро №17/18.02.2015г

платена сума - 152,58 лв.

ОДЗ №77:

плащане по фактура №15322/29.01.2015г.

с банково бордеро №25/26.02.2015г

платена сума - 3077,93 лв.

ОДЗ №85:

1. плащане по фактура №15318/29.01.2015г.

с банково бордеро №12/24.02.2015г

платена сума - 4650,38 лв.

2. плащане по фактура №15527/17.02.2015г.

с банково бордеро №12/24.02.2015г.

платена сума - 249,40 лв.

ОДЗ №88:

1. плащане по фактура №15216/19.01.2015г.

с банково бордеро №15/13.02.2015г.

платена сума - 66,30 лв.

2. плащане по фактура №15215/19.01.2015г.

с банково бордеро №15/13.02.2015г.

платена сума - 2861,30 лв.

3. плащане по фактура №15315/29.01.2015г.

с банково бордеро №15/13.02.2015г.

платена сума - 4634,51 лв.

4. плащане по фактура №15316/29.01.2015г.

с банково бордеро №15/13.02.2015г.

платена сума - 479,51 лв.

5. плащане по фактура №15525/17.02.2015г.

с банково бордеро №20/13.02.2015г.

платена сума - 3624,04 лв.

6. плащане по фактура №15526/17.02.2015г.

с банково бордеро №20/13.02.2015г.

платена сума - 223,97 лв.

7. плащане по фактура №15606/26.02.2015г.

с банково бордеро №20/13.02.2015г.

платена сума - 374,05 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №15379/30.01.2015г.

с банково бордеро №907177/23.02.2015г.

платена сума - 6495,47 лв.

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №15610/26.02.2015г.

с банково бордеро №27/26.02.2015г

платена сума - 4954,92 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 17.04.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15211/19.01.2015г.

с банково бордеро №32/11.03.2015г

платена сума -2874,53 лв

2. плащане по фактура №15267/24.01.2015г.

с банково бордеро №32/11.03.2015г.

платена сума -2406,16 лв.

3. плащане по фактура №15358/30.01.2015г.

с банково бордеро №34/13.03.2015г.

платена сума -2367,22 лв.

4. плащане по фактура №15704/06.03.2015г.

с банково бордеро №36/21.03.2015г.

платена сума -144,00 лв.

5. плащане по фактура №15750/16.03.2015г.

с банково бордеро №36/21.03.2015г.

платена сума -200,89 лв.

6. плащане по фактура №15408/06.02.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -2210,58 лв.

7. плащане по фактура №15531/19.02.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -3401,65 лв.

8. плащане по фактура №15616/26.02.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -1850,70 лв.

9. плащане по фактура №15705/06.03.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -2341,86 лв.

10. плащане по фактура №15858/21.03.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -168,38 лв.

11. плащане по фактура №15938/30.03.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г.

платена сума -241,37 лв.

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №15653/27.02.2015г.

с банково бордеро №27/06.03.2015г.

платена сума -211,74 лв.

2. плащане по фактура №15502/16.02.2015г.

с банково бордеро №20/17.03.2015г.

платена сума -3892,76 лв.

3. плащане по фактура №15652/27.02.2015г.

с банково бордеро №32/17.03.2015г.

платена сума -3787,38 лв.

4. плащане по фактура №15785/16.03.2015г.

с банково бордеро №32/17.03.2015г.

платена сума -3261,55 лв.

5. плащане по фактура №15785/16.03.2015г.

с банково бордеро №32/17.03.2015г.

платена сума -230,82 лв.

ЦДГ №21:

1.плащане по фактура №15455/13.02.2015г.

с банково бордеро №435460/20.03.2015г.

платена сума -918,91 лв.

2. плащане по фактура №15456/13.02.2015г.

с банково бордеро №435463/20.03.2015г.

платена сума -38,10 лв.

3. плащане по фактура №15603/26.02.2015г.

с банково бордеро №435467/20.03.2015г.

платена сума -971,53 лв.

4. плащане по фактура №15604/26.02.2015г.

с банково бордеро №435469/20.03.2015г.

платена сума -15,24 лв.

за ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №154962/16.02.2015г.

с банково бордеро №26/10.03.2015г.

платена сума -3209,70 лв.

2.плащане по фактура №15607/26.02.2015г.

с банково бордеро №26/10.03.2015г.

платена сума -102,28 лв.

3. плащане по фактура №15654/27.02.2015г.

с банково бордеро №29/16.03.2015г.

платена сума -2674,40 лв.

4. плащане по фактура №15751/16.03.2015г.

с банково бордеро №33/24.03.2015г.

платена сума -170,35 лв.

5. плащане по фактура №15790/16.03.2015г.

с банково бордеро №35/30.03.2015г.

платена сума -2836,30 лв.

ОДЗ №77:

1. плащане по фактура №15824/18.03.2015г.

с банково бордеро №38/31.03.2015г.

платена сума -2950,18 лв.

2. плащане по фактура №15961/31.03.2015г.

с банково бордеро №38/31.03.2015г.

платена сума -3972,60 лв.

ОДЗ №85:

1. плащане по фактура №15497/16.02.2015г.

с банково бордеро №18/13.03.2015г.

платена сума - 4992,34 лв.

2. плащане по фактура №15242/21.01.2015г.

с банково бордеро №18/13.03.2015г.

платена сума - 6209,90 лв.

3. плащане по фактура №15618/26.02.2015г.

с банково бордеро №18/13.03.2015г.

платена сума - 4533,75 лв.

4. плащане по фактура №15795/6/17.03.2015г.

с банково бордеро №22/25.03.2015г.

платена сума - 3909,75 лв.

5. плащане по фактура №15935/6/30.03.2015г.

с банково бордеро №25/31.03.2015г.

платена сума - 5952,28 лв.

ОДЗ №88:

1. плащане по фактура №15605/26.02.2015г.

с банково бордеро №24/10.03.2015г.

платена сума - 3284,21 лв.

2. плащане по фактура №15972/3/17.03.2015г.

с банково бордеро №27/18.03.2015г.

платена сума - 3466,50 лв.

3. плащане по фактура №15962/3/31.01.2015г.

с банково бордеро №33/31.03.2015г.

платена сума - 4983,01 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №15656/27.02.2015г.

с банково бордеро №353273/18.03.2015г.

платена сума - 6109,28 лв.

ЦДГ № 108:

плащане по фактура №15964/31.03.2015г.

с банково бордеро №40/31.03.2015г

платена сума - 6185,27 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 19.05.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15749/16.03.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г

платена сума -2585,86 лв

2. плащане по фактура №16283/30.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г.

платена сума - 111,16 лв.

3. плащане по фактура №16214/27.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г.

платена сума - 132,16 лв.

4. плащане по фактура №16103/20.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г.

платена сума - 97,30 лв.

5. плащане по фактура №16063/09.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г.

платена сума - 21,37 лв.

6. плащане по фактура №16023/06.04.2015г.

с банково бордеро №53/30.04.2015г.

платена сума - 84,60 лв.

за ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №15988/31.03.2015г.

с банково бордеро №46/27.04.2015г.

платена сума - 4466,52 лв.

2. плащане по фактура №15989/31.03.2015г.

с банково бордеро №46/27.04.2015г.

платена сума - 189,02 лв.

3. плащане по фактура №16129/21.04.2015г.

с банково бордеро №46/27.04.2015г.

платена сума - 2755,15 лв.

4. плащане по фактура №16130/21.04.2015г.

с банково бордеро №46/27.04.2015г.

платена сума - 212,78 лв.

ОДЗ №77:

1. плащане по фактура №16142/21.04.2015г.

с банково бордеро №57/30.04.2015г.

платена сума - 3130,52 лв.

ОДЗ №85:

1. плащане по фактура №16137/21.04.2015г.

с банково бордеро №31/27.04.2015г.

платена сума - 4343,94 лв.

2. плащане по фактура №16138/21.04.2015г.

с банково бордеро №31/27.04.2015г.

платена сума - 190,00 лв.

3. плащане по фактура №16219/28.04.2015г.

с банково бордеро №32/30.04.2015г.

платена сума - 359,16 лв.

4. плащане по фактура №16223/28.04.2015г.

с банково бордеро №32/30.04.2015г.

платена сума - 4003,55 лв.

ОДЗ №88:

1. плащане по фактура №16139/21.04.2015г.

с банково бордеро №47/29.04.2015г.

платена сума - 4064,88 лв.

2. плащане по фактура №16140/21.04.2015г.

с банково бордеро №47/29.04.2015г.

платена сума - 397,06 лв.

3. плащане по фактура №16221/28.04.2015г.

с банково бордеро №47/29.04.2015г.

платена сума - 3540,28 лв.

4. плащане по фактура №16222/28.04.2015г.

с банково бордеро №47/29.04.2015г.

платена сума - 382,87 лв.

ОДЗ №96:

плащане по фактура №16001/31.03.2015г.

с банково бордеро №902898/30.04.2015г.

платена сума - 7772,48 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 19.06.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15703/06.03.2015г.

с банково бордеро №61/27.05.2015г

платена сума -1529,88 лв

2. плащане по фактура №15937/30.03.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума -3988,98 лв.

3. плащане по фактура №16336/11.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума - 86,62 лв.

4. плащане по фактура №16379/18.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума - 197,10 лв.

5. плащане по фактура №16449/25.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума - 102,20 лв.

6. плащане по фактура №16553/29.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума - 108,22 лв.

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №15965/31.03.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 4816,78 лв.

2. плащане по фактура №15966/31.03.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 496,63 лв.

3. плащане по фактура №16133/21.04.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 294,79 лв.

4. плащане по фактура №16134/21.04.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 3807,53 лв.

5. плащане по фактура №16278/30.04.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 3506,80 лв.

6. плащане по фактура №16279/30.04.2015г.

с банково бордеро №55/08.05.2015г.

платена сума - 421,30 лв.

7. плащане по фактура №16413/19.05.2015г.

с банково бордеро №62/29.05.2015г.

платена сума - 371,52 лв.

ЦДГ №21:

1.плащане по фактура №15789/16.03.2015г.

с банково бордеро №58924/04.05.2015г.

платена сума - 858,84 лв.

2. плащане по фактура №15986/31.03.2015г.

с банково бордеро №58925/04.05.2015г.

платена сума -1197,29 лв.

3.плащане по фактура №15987/31.03.2015г.

с банково бордеро №124956/04.05.2015г.

платена сума -102,07 лв.

4. плащане по фактура №16131/21.04.2015г.

с банково бордеро №295949/25.05.2015г.

платена сума -1029,32 лв.

5. плащане по фактура №16291/30.04.2015г.

с банково бордеро №295950/25.05.2015г.

платена сума - 649,67 лв.

6. плащане по фактура №16292/30.04.2015г.

с банково бордеро №295952/25.05.2015г.

платена сума - 34,50 лв.

ОДЗ №77:

1. плащане по фактура №16426/19.05.2015г.

с банково бордеро №70/29.05.2015г.

платена сума - 3189,96 лв.

2.плащане по фактура №16511/28.05.2015г.

с банково бордеро №70/29.05.2015г.

платена сума - 3150,37 лв.

ОДЗ №85:

1. плащане по фактура №16424/19.05.2015г.

с банково бордеро №39/25.05.2015г.

платена сума - 5423,58 лв.

2. плащане по фактура №16425/19.05.2015г.

с банково бордеро №39/25.05.2015г.

платена сума - 285,79 лв.

3. плащане по фактура №16493/27.05.2015г.

с банково бордеро №41/27.05.2015г.

платена сума - 190,00 лв.

4. плащане по фактура №16507/28.05.2015г.

с банково бордеро №42/25.05.2015г.

платена сума - 4713,79 лв.

ОДЗ №88:

1. плащане по фактура №16421/19.05.2015г.

с банково бордеро №56/26.05.2015г.

платена сума - 3099,43 лв.

2. плащане по фактура №16422/19.05.2015г.

с банково бордеро №56/26.05.2015г.

платена сума - 254,66 лв.

3. плащане по фактура №16508/28.05.2015г.

с банково бордеро №59/29.05.2015г.

платена сума - 4504,27 лв.

4. плащане по фактура №16509/28.05.2015г.

с банково бордеро №59/29.05.2015г.

платена сума - 450,70 лв.

ОДЗ №96:

1. плащане по фактура №16276/30.04.2015г.

 

с банково бордеро №992680/19.05.2015г.

платена сума - 6990,13 лв.

2. плащане по фактура №16277/30.04.2015г.

с банково бордеро №992683/19.05.2015г.

платена сума - 129,00 лв.

ЦДГ № 108:

1. плащане по фактура №16216/28.04.2015г.

 

с банково бордеро №64/28.05.2015г.

платена сума - 2964,65 лв.

2. плащане по фактура №16275/30.04.2015г.

с банково бордеро №65/29.05.2015г.

платена сума - 4586,92 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - д. градини (публикуван на 14.07.2015)

извършени плащания:

за ОДЗ №4:

1. плащане по фактура №15857/21.03.2015г.

с банково бордеро №71/23.06.2015г

платена сума -2760,26 лв

2. плащане по фактура №16552/29.05.2015г.

с банково бордеро №69/17.06.2015г.

платена сума -2459,64 лв.

3. плащане по фактура №16022/06.04.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 2094,05 лв.

4.плащане по фактура №16062/09.04.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 1163,27 лв.

5. плащане по фактура №16102/20.04.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 1999,54 лв.

6. плащане по фактура №16213/27.04.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 2632,26 лв.

7. плащане по фактура №16282/30.04.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 2135,17 лв.

за ОДЗ №13:

1. плащане по фактура №16412/19.05.2015г.

с банково бордеро №71/17.06.2015г.

платена сума - 4072,49 лв.

2. плащане по фактура №16576/02.06.2015г.

с банково бордеро №71/17.06.2015г.

платена сума - 4185,88 лв.

3. плащане по фактура №16577/02.06.2015г.

с банково бордеро №71/17.06.2015г.

платена сума - 479,60 лв.

4.плащане по фактура №16654/17.06.2015г.

с банково бордеро №51/30.06.2015г.

платена сума - 4268,51 лв.

ЦДГ №21:

1.плащане по фактура №16394/18.05.2015г.

с банково бордеро №444722/12.06.2015г.

платена сума - 1338,76 лв.

2. плащане по фактура №16529/29.05.2015г.

с банково бордеро №444725/12.06.2015г.

платена сума - 1228,90 лв.

3. плащане по фактура №16530/29.05.2015г.

с банково бордеро №444726/12.06.2015г.

платена сума - 50,58 лв.

ОДЗ №36:

1. плащане по фактура №16280/30.04.2015г.

с банково бордеро №63/03.06.2015г.

платена сума - 3064,75 лв.

2. плащане по фактура №16281/30.04.2015г.

с банково бордеро №63/03.06.2015г.

платена сума - 189,30 лв.

3. плащане по фактура №16442/20.05.2015г.

с банково бордеро №63/03.06.2015г.

платена сума - 3495,17 лв.

4. плащане по фактура №16443/20.05.2015г.

с банково бордеро №63/03.06.2015г.

платена сума - 208,31 лв.

5. плащане по фактура №16567/01.06.2015г.

с банково бордеро №71/23.06.2015г.

платена сума - 359,35 лв.

6. плащане по фактура №16632/15.06.2015г.

с банково бордеро №74/26.06.2015г.

платена сума - 3711,25 лв.

ОДЗ №77:

1. плащане по фактура №16642/16.06.2015г.

с банково бордеро №79/19.06.2015г.

платена сума - 3230,93 лв.

2.плащане по фактура №16702/26.06.2015г.

с банково бордеро №83/26.06.2015г.

платена сума - 2396,99 лв.

ОДЗ №85:

1. плащане по фактура №16655/17.06.2015г.

с банково бордеро №50/23.06.2015г.

платена сума - 5546,48 лв.

2. плащане по фактура №16693/24.06.2015г.

с банково бордеро №53/26.06.2015г.

платена сума - 3998,93 лв.

ОДЗ №88:

1. плащане по фактура №16640/16.06.2015г.

с банково бордеро №71/23.06.2015г.

платена сума - 3369,53 лв.

2. плащане по фактура №16695/24.06.2015г.

с банково бордеро №73/25.06.2015г.

платена сума - 2869,46 лв.

ОДЗ №96:

1. плащане по фактура №14566/12.12.2014г.

с банково бордеро №702027/17.06.2015г.

платена сума - 0,46 лв.

2. плащане по фактура №16504/28.05.2015г.

с банково бордеро №702022/17.06.2015г.

платена сума - 7197,35 лв.

3. плащане по фактура №16505/28.05.2015г.

с банково бордеро №702024/17.06.2015г.

платена сума - 231,00 лв.

ЦДГ № 108:

1. плащане по фактура №16494/27.05.2015г.

с банково бордеро №77/25.06.2015г.

платена сума - 3480,65 лв.

2. плащане по фактура №16528/29.05.2015г.

с банково бордеро №75/19.06.2015г.

платена сума - 5872,27 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 31.10.2014)

извършено плащане

по фактура № 14476/22.10.2014г

с банково бордеро №636995/24.10.2014г

изплатена сума 2309.93 лв.
 


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 28.11.2014)

извършено плащане

по фактура № 14744/18.11.2014г

с банково бордеро №288319/21.11.2014г

изплатена сума 1652.99 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 28.11.2014)

извършено плащане

по фактура № 14825/26.11.2014г

с банково бордеро №636139/27.11.2014г

изплатена сума 1572.83 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 28.11.2014)

извършено плащане

по фактура № 14551/29.10.2014г

с банково бордеро №6180/31.10.2014г

изплатена сума 1 608.49 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 05.01.2015)

1. извършено плащане

по фактура № 14951/10.12.2014г

с банково бордеро №603089/12.12.2014г

изплатена сума 585,13 лв.

2. извършено плащане

по фактура № 14957/10.12.2014г

с банково бордеро №603053/12.12.2014г

изплатена сума 781,51лв.

3. извършено плащане

по фактура № 14974/11.12.2014г

с банково бордеро №606754/12.12.2014г

изплатена сума 1173,97 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 16.02.2015)

1. извършено плащане

по фактура № 15168/16.01.2015г

с банково бордеро №190467/23.01.2015г

изплатена сума 1711,93 лв.

2. извършено плащане

по фактура № 15310/28.01.2015г

с банково бордеро №540592/29.01.2015г

изплатена сума 1892,99 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 09.03.2015)

1. извършено плащане

по фактура № 15486/16.02.2015г

с банково бордеро №918048/23.02.2015г

изплатена сума 1727,56 лв.

2. извършено плащане

по фактура № 15597/25.02.2015г

с банково бордеро №249814/27.02.2015г

изплатена сума 1730,26 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 17.04.2015)

1. плащане по фактура №15823/18.03.2015г.

с банково бордеро №594623/23.03.2015г.

платена сума - 1390,61 лв.

2. плащане по фактура №15940/30.03.2015г.

с банково бордеро №68376/31.03.2015г.

платена сума - 2319,32 лв.


информация за извършено плащане по договор №566/18.07.2013г - ДМК (публикуван на 14.07.2015)

1. плащане по фактура №0000016643/16.06.2015г.

с банково бордеро №829209/19.06.2015г.

платена сума - 1998,14 лв.

2. плащане по фактура №16711/29.06.2015г.

с банково бордеро №397396/30.06.2015г.

платена сума - 1990,02 лв.


Прикачени документи