ОП -01258-2016-0001 - Договаряне без обявление- "Доставка на течни горива - бензин А95, бензин А98, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан и гориво-смазочни материали за нуждите на Столична община-район Искър за срок от две години."

 ОП -01258-2016-0001 "Доставка на течни горива -  бензин А95, бензин А98, дизелово моторно гориво, газ пропан-бутан и гориво-смазочни материали за нуждите на Столична община-район Искър за срок от две години.". Поръчката се възлага чрез договаряне без обявление, съгласно чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП.

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА В РОП №01258-2016-0001


Прикачени документи