ОП - 01258-2016-0002 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 77 „ Ханс Кристиан Андерсен“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2. 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №

 ОП 2 - 01258-2016-0002 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА:  1.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №1 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 77 „ Ханс Кристиан Андерсен“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2. 2.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №2 „САНИРАНЕ ФАСАДИТЕ НА ПЕТ БРОЯ КОРПУСИ НА ОДЗ № 85 „Звездичка“, ГР.СОФИЯ, ЖК. „ДРУЖБА“ – 2. 3.    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: № 3„ПОДМЯНА НА СТАРА ДЪРВЕНА И СТОМАНЕНА ДОГРАМА С НОВА ОТ PVC и АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ в 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“, ГР.СОФИЯ, жк. „ДРУЖБА – 1“

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА  В РОП № 01258-2016-0002

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 30.06.2016г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 01.07.2016г. - 10:00ч.

 

 

 


Прикачени документи