ОП - 01258-2016-0003 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО "НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИСКЪР, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР

ОП - 01258-2016-0003 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО "НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН ИСКЪР, СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. СОФИЯ, Ж.К. ДРУЖБА 1 , БЛ.34.“

ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА  В РОП № 01258-2016-0003

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - 07.07.2016г.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 08.07.2016г. - 10:00ч. 

 


Прикачени документи