ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищ

 ОП № 01258-2017-0002 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ - "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Дружба 1ч., бл. 82" по "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС)"

Преговорите с поканения участник ще се проведат на 29.06.2017г. в зала 301, в районната администрация на адрес гр. София, бул. "Кръстю Пастухов" №18, ет.3

Обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки като електронна преписка под номер

01258-2017-0002


Прикачени документи