ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

ОП № 01258-2017-0003 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ „ОХРАНА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

 ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е ПУБЛИКУВАНА В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ КАТО ЕЛЕКТРОННА ПРЕПИСКА ПОД НОМЕР:

01258-2017-0003

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 01.09.2017Г.

ПРЕГОВОРИТЕ С ПОКАНЕНИЯ УЧАСТНИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 05.09.2017Г. В ЗАЛА 301, В РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" №18, ЕТ.3


Прикачени документи