2017 №5 „Изработване на инвестиционен работен проект за реконструкция и основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ №36 "Пеперуда" в УПИ II, кв.13, ж.к.“Дружба“-I ч., район „Искър“, Столична община.“

2017 №5  „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36  "ПЕПЕРУДА" В УПИ II, КВ.13, Ж.К.“ДРУЖБА“-I Ч.,  РАЙОН „ИСКЪР“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.“

 

 

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

16.10.2017г.  ДО 17:00ч.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

ГР. СОФИЯ, Ж. К. ДРУЖБА 1, БУЛ. "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" №18, ЕТ.3, ЗАЛА 301

17.10.2017г. ОТ 10:00ч.


Прикачени документи