Архив важни съобщения

Премахване опасно дърво

2019-03-15
Във връзка с издаден констативен протокол за аварийно премахване на опасна топола на ул. „Обиколна“ ви уведомявам, че на 17.03.2019 год. ще бъде премахнато опасното дърво при южния тротоар на ул. “Обиколна“( в близост до бл. № 272 и бивша база на „Петрол“) в…
пълен текст ›

Съобщение

2018-09-28
В периода между 29.09.2018 и 03.10.2018 г., в интервала между 9:00 - 14:00  часа, ще има значителмо увеличение в ниворо на шумовия фон от ТЕЦ "София  Изток". Поради продухване на главен паропровод.
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-09-19
В периода между 21.09.2018 и 28.09.2018 г. , в интервала между 9:00 - 14:00 часа , ще има значителмо увеличение в нивото на шумовия фон от ТЕЦ "София Изток". Поради продухване на главен паропровод.
пълен текст ›

ПРОУЧВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА /АНКЕТА/

2018-08-28
Агенцията по заетостта стартира кампания за проучване сред работодателите на потребностите от работна сила. Проучването, което е второ за 2018 г., се извършва чрез Анкета, която се попълва on-line, като целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите,…
пълен текст ›

Съобщение

2018-08-28
  СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10; 979 07 11   СЪОБЩЕНИЕ   СО-район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1…
пълен текст ›

Съобщение

2018-08-28
СО-район „Искър“ на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 544 по Протокол № 58, т.40 от 26.07.2018 г. на СОС е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на…
пълен текст ›

Известие за планирано спиране

2018-07-04
Уважаеми клиенти, На  05 юли 2018 г. (четвъртък),  във връзка с подмяна на сградно водопроводно отклонение на ул. „Асен Игнатов“,  с. Бусманци,  се налага спиране на водоподаването от  09:30 до 19:30 часа  на клиентите на „Софийска…
пълен текст ›

ТРЕТИ МАРТ – поздравителен адрес

2018-03-03
И ДНЕС ЙОЩ БАЛКАНЪТ, ЩОМ БУРЯ ЗАХВАЩА, СПОМНЯ ТОЗ ДЕН БУРЕН, ШУМИ И ПРЕПРАЩА СЛАВАТА МУ ДИВНА КАТО НЯКОЙ ЕК ОТ УРВА НА УРВА И ОТ ВЕК НА ВЕК     На 3-ти март отбелязваме Освобождението на България. Преди 140 години, започва историята на нова…
пълен текст ›

Честита Баба Марта! Честит Ден на самодееца!

2018-03-01
Честита Баба Марта! Честит Ден на самодееца!   По повод 1 март – Ден на самодееца и любителското художествено творчество приемете моите сърдечни пожелания за здраве, успехи и нови творчески постижения в областта на културното просвещение и съхраняване на българските корени,…
пълен текст ›

О Б Я В А

2017-12-24
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ИСКЪР", В изпълнение на Плана за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, приет с решение № 423 на СОС от 09.07.2015 г., Столична община ще реализира продължение на прилагането на добри практики и през 2018 год. отново…
пълен текст ›