Заповед за обществано обсъждане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличавана на кв.1 и изменение на УПИ ХХ2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища

2019-05-28

Заповед за обществено обсъждане на ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност: ж.к. Дружба – 1 -3 част“ в граници: бул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Тирана“, ул. „Илия Бешков“, ул. „Кап. Димитър Списарев

2019-05-28

ПУП жк "Дружба 1" - 3-та част и жк "Дружба 2" - 1-ва част

2019-05-17

163-то училище - ново място за гласуване на живеещите в блокове, започващи с 300, блоковете от "Цариградски комплекс и в близост до него, съгласно списъка:

2019-05-17

Аварийни работи на топлопровод от ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

2018-12-04
Аварийни работи на топлопровод от ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД обекти: 1. ж.к."Дружба 1ч" до блок 167- зелена площ; 2. ж.к."Дружба 1ч" до блок 70, ул. "5084" - улично платно;      
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-10-08
На 07 и 08 октомври 2018г. е извършено премахване на тополи, попадащи на територията на спортна площадка и на алея към детска площадка в парка при 108-мо СОУ. Теренът е общинска собственост. Дърветата са саморасли в асфалта и в оградата на спортната площадка, със суховършия, заболявания и са…
пълен текст ›

СЪОБЩЕНИЕ

2018-05-23
​  СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10; 979 07 11   СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми съграждани,     …
пълен текст ›

Покана за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП

2018-05-08
Покана за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП / План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул.…
пълен текст ›

Заповед

2018-05-08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

2018-05-04
СТОЛИЧНА ОБЩИНА Район „Искър” София, б ул. ”К ръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел . : 979 13 10 Дв бр. 37/04.05.2018 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е   СТОЛИЧНА ОБЩИНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 128, АЛ. 1 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ…
пълен текст ›

Архив на важни съобщения