Заповед за обществано обсъждане на ПУП – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м.“Цариградско шосе – Караулката“: заличавана на кв.1 и изменение на УПИ ХХ2569,2572,9574 – „За хотел, търговски, административен и обслужващ комплекс, жилища

2019-05-28