За по-висока степен на сигурност се въвежда временно ограничаване на достъпа до сградата на районна администрация "Искър"

2020-03-16

За осигуряване на по-голяма безопасност и в изпълнение на препоръките на кризисния щаб за спазване на социална дистанция във връзка с намаляване на разпространението на COVID-19, съобщаваме, че временно се ограничава достъпа до сградата на районна администрация „Искър“ на бул. „Кръстю Пастухов“ 18. Препоръчваме всички сигнали и въпроси до районната администрация да бъдат отправяни по електронен път. За връзка с отделите моля, използвайте следните контакти.

 

 

Завеждащ приемна

979-13-60

info@raioniskar.bg

Административно и информационно обслужване

978-30-27

t.ilieva@raioniskar.bg

Управление на общинската собственост и търговска дейност

979-07-12

979-07-36

979-07-03

d.tzvetkova@raioniskar.bg

b.stoyanov@raioniskar.bg

Правно – нормативно обслужване

979-07-09

m.peshev@raioniskar.bg

Образование, култура и социални дейности

979-05-58

m.hadjyiska@raioniskar.bg

Инженерна инфраструктура и строителство

979-14-68

t.milushev@raioniskar.bg

Контрол по строителството

979-07-16

v.stoynev@raioniskar.bg

Благоустройство и екология

979-07-08

s.kaleva@raioniskar.bg

Устройство на територията, кадастър и регулация

979-07-28

979-05-38

t.d.sarafova@raioniskar.bg

Столичен инспекторат

979-07-23

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СО-РАЙОН „ИСКЪР“