Стартира програма "Зелена София"

2021-06-18
Стартира кандидатстването с проекти по "Зелена София" – програмата на Столична община, по която с общи усилия правим квартала, в който живеем, околоблоковото пространство или близката градинка по-красива и по-зелена.
Бенефициентите по програмата получават предоставени от Столична община: посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за ремонт - тротоарни плочки, бордюри и др. и с доброволен труд имат свободата да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.
 
Със свои проекти могат да кандидатстват етажни собствености, неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.
 
Крайният срок за подаване на проектите в деловодствата на районната администрация, на чиято територия ще се изпълнява проектът, е до 17,00 ч. на 8 юли 2021 г.
 
Правилата на Програмата, Насоките за кандидатстване и Формулярите на необходимите за кандидатстването документи могат да бъдат изтеглени от тук.
 
Срокът за провеждане на класирането по първи и втори етап на програмата е 18 юли 2021 г., а до 9 август 2021 г. ще бъде проведен третият краен етап по класирането.
 
От старта на „Зелена София“ през 2011 г. до момента по-зелени, по-красиви и зацветени станаха 1284 междублокови пространства и локални градини в столицата! С общи усилия правим града и квартала ни по-уютен и по-приветлив!
 
Участвайте и вие, за да допринесем всички заедно за създаването на още красиви зелени пространства в града и една още по-зелена София!


За район „Искър“ с адрес бул.”Кр. Пастухов” 18:
Сийка Терзиева, ст. експерт „Екология“, тел. 02/  979 07 08
Цветанка Евгениева, гл. специалист “Кадастър и регулация”, тел. 02/ 979 07 28
Слава Калева, гл. експерт "Екология", тел. 02/  979 07 08


Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: so_green@abv.bg.