Район „Искър“ търси медицински специалисти по проект ,,нови възможности за грижа“

2016-01-26

Започва процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата ,,Личен асистент“ по проект ,,Нови възможности за грижа“. Подаване  на заявления от кандидатите ще се приемат от 26.01.2016 г. до 29.01.2016 г. в стая 306, в сградата на СО-район ,,Искър“.