ДОКЛАДИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РИС16-РД91-8/13.01.16 Г НА КМЕТА НА РАЙОН "ИСКЪР"

2016-02-08