Mобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци

2016-07-19

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,

На 22.07. 2016 год. (петък) от 8,30 до 11,30 ч. южно от  сградата на районната администрация на район „Искър“СО – ул. „Кръстю Пастухов“ № 18 ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране, последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата.

Основни групи опасни отпадъци:

-живак и живакосъдържащи уреди

-лакове и бояджийски материали

-домакински препарати, химикали

-мастила и замърсени опаковки

-фармацевтични продукти

 

Телефон за въпроси и заявки за приемане от адрес: 0700 11 750

в работни дни от 9,00 до 18,00 ч.