О Б Я В А

2017-12-24

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА  РАЙОН  „ИСКЪР“,

 В изпълнение на Плана за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, приет с решение № 423 на СОС от 09.07.2015 г., Столична община ще реализира продължение на прилагането на добри практики и през 2018 год. отново ще предостави безплатно КОМПОСТЕРИ ЗА ФАМИЛНО КОМПОСТИРАНЕ.

Във връзка с гореизложеното в  сградата на СО район „Искър“,          бул. „Кръстю Пстухов“ № 18 ще бъдат приемани молби от домакинства, които желаят да получат компостери за органични  (растителни) отпадъци през 2018 год.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИТЕ  Е 30.01.2018 ГОД.