О Б Я В А

2017-12-24

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА РАЙОН "ИСКЪР",

В изпълнение на Плана за действие към Програмата за предотвратяване на образуването на отпадъци, приет с решение № 423 на СОС от 09.07.2015 г., Столична община ще реализира продължение на прилагането на добри практики и през 2018 год. отново ще предостави безплатно КОМПОСТЕРИ ЗА ФАМИЛНО КОМПОСТИРАНЕ.

Във връзка с гореизложеното, в  сградата на СО-район "Искър", бул. "Кръстю Пстухов" № 18, ще бъдат приемани молби от домакинства, които желаят да получат компостери за органични (растителни) отпадъци през 2018 год.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИТЕ Е 30.01.2018 ГОД.