Покана за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП

2018-05-08

Покана

за представяне и обществено обсъждане на проект за ПУП

/План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“/

 

Уважаеми съкварталци,

На 04 май 2018г., в Държавен вестник - брой 37 е публикувана обява за изработването на ПУП – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс /ПРРЗПЖК/ за местност „Дружба-2 –ІІ част“ в граници: бул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Копенхаген“, ул. „Обиколна“ и „Крайречен булевард“, заедно с план-схеми на инжерната инфраструктура.

         Във връзка с това районната администрация на район „Искър“ – СО организира представяне и обществено обсъждане на проекта, които ще се проведат в актовата зала на 150 ОУ “Цар Симеон I“ ”, ж.к. „Дружба -2 ч.“ с адрес: ул. "Делийска воденица"  № 11, на следните дати:

  • на 21 май 2018 г. от 18,30 ч. - представяне на проекта за ПУП;
  • на 11 юни 2018 г. от 18,30 ч. -  обществено обсъждане на проекта за ПУП

Каним Ви и очакваме участието Ви в представянето и обсъждането на проекта.

 

Ивайло Цеков

Кмет на район „Искър“ - СО

 

 

По предложение и с участието на представители на Сдружение „Дружба-София“ от 14 май 2018 г. обяви за представянето и обсъждането ще бъдат поставени на входовете на всички блокове, попадащи в обхвата на проекта за ПУП.