• "Топлофикация-София" започва спешни аварийно-ремонтни дейности в жк "Дружба -2", в зелената площ около блокове с номера 251, 252, 253.

  Периодът на аварийно-ремонтните дейности е от 9:00 ч. на 08.01.20201 г. до завършване.

  Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба N3/16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

  Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. 

 • Поради авария на топлопровод е необходимо да бъдат извършени спешни краткотрайни аварийни работи на ул. "Капитан Любен Кондаков" и територията на "Домостроителен Комбинат" до бетонов възел. 

  Ремонтът ще започне в 9:00 ч. на 07.01.2020 г. и ще е с продължителност до 48 часа. 

  Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба N3/16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

  Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия. 

 • От „Топлофикация“-София ЕАД съобщават, че ще бъдат извършени спешни аварийни дейности на адрес: жк. „Дружба-2“ зад бл. 257, 258, 259 зелена площ в периода от 09:00 ч. на 30.12.2020 г. до завършване.

  Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3/16.08 2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО, приета с решение № 772 на СОС. Възстановителните работи ще бъдат извършени в срок от две седмици след възстановяване на топлоснабдяването към абонатите при подходящи метеорологични условия.