ПРИЕМНО ВРЕМЕ

КМЕТ        

Сряда между 10:00 - 12:30 часа  (след предварително записване на тел.: 979 13 66)

Зам.- кметове 

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       10:00 - 12:30 ч.

Секретар на район

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       10:00 - 12:30 ч.

Главен архитект

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Контрол по строителството“ 

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Главен счетоводител  

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси"       

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Инженерна инфраструктура и строителство" 

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Управление на общинската собственост и търговска дейност"        

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Образование, култура и социални дейности" 

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Административно и информационно обслужване"

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда      14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "Правно-нормативно обслужване"

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Началник отдел "ОМбП и обществен ред"     

Вторник   09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Секретар на МКБППМН

Вторник    09:00 - 12:30 ч.

Сряда       14:00 - 16:00 ч.

Кмет на кметство Бусманци

Понеделник 09:00 - 12:00 ч.

Сряда 14:00 - 17:00 ч.