Работа при нас
 

 

 

Обявление за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Инженерна инфраструктура и строителство“:

 

19.07.2024 г.

 


Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Образование, култура и социални дейности“  в  администрацията на Столична община – район „Искър“

09.07.2024 г.

 

 


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Образование, култура и социални дейности“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

09.07.2024 г.

 Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правнонормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

09.07.2024 г.

 


 

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правнонормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

09.07.2024 г.

 

 


Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "началник на отдел" в отдел "Образование, култура и социални дейности"

Образци на документи:

        - Заявление за участие в конкурс
        - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

18.06.2024 г.

 


 

Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

 

Образци на документи:

    - Заявление за участие в конкурс
    - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

18.06.2024 г.


КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на район „Искър“

 

26.04.2024 г.КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Контрол по строителството“ в администрацията на район „Искър“

 

26.04.2024 г.


 

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Контрол по строителството“ в администрацията на Столична община – район „Искър“
10.04.2024 г.

 Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Контрол по строителството“ в администрацията на Столична община – район „Искър“
10.04.2024 г.

 


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правнонормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“
10.04.2024 г.

 Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правнонормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“
10.04.2024 г.

 


КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на район „Искър“

 

21.03.2024

 

Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "началник на отдел" в отдел "Контрол по строителството"

 

Образци на документи:

              - Заявление за участие в конкурс
              - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

20.03.2024

 

Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

Образци на документи:

           - Заявление за участие в конкурс
           - Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

20.03.2024

 

 

Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

05.03.2024

 

 

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

05.03.2024

 

 

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на район „Искър“

 

29.02.2024

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до събеседване, участвали в подбор при мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността „главен архитект“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

26.02.2024


Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

19.02.2024

 

 

 

Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1(една) щатна бройка от длъжността ''началник на отдел" в отдел "Правно-нормативно облужване" в администрацията на Столична община- район "Искър"

 

19.02.2024

 

Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

 

 

 

15.02.2024

 

Обявление за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „главен архитект“ в администрацията на район „Искър“

             - Заповед 

             - Критерии-мобилност

             - Заявление-мобилност

 

13.02.2024


 

Район "Искър" обявява конкурс за заемане на длъжността "началник на отдел" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

 

 

01.02.2024  г.

 


Обявление за мобилност по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Благоустройство и екология“

             - Заповед 

             - Критерии-мобилност

             - Заявление-мобилност

 


 

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „секретар“ в администрацията на район „Искър“

 

15.01.2024 г.


КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на район „Искър“

 

15.01.2024 г.


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

28.12.2023 г.

Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

28.12.2023 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „секретар“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

28.12.2023 г.

Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „секретар“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 

28.12.2023 г.

Район "Искър" ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността "секретар" в администрацията на Столична община - район "Искър" 

Образци на документи:

 

08.12.2023 г.


 

Район "Искър" ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността "началник на отдел" в отдел "Управление на общинската собственост и търговската дейност" в администрацията на Столична община - район "Искър"

Образци на документи:

 

08.12.2023 г.


КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността "началник на отдел" в отдел "Благоустройство и екология"

31.08.2023 г.


СО-район "Искър" търси да назначи служител на длъжността главен специалист "Имоти" в отдел "Управление на общинската собственост и търговската дейност"

22.08.2023 г.


Система за оценяване при провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел в отдел "Благоустройство и екология" в администрацията на Столична община-район "Искър".

21.08.2023 г.


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността началник на отдел в отдел " Благоустройство и екология в администрацията на Столична община-район "Искър".

21.08.2023 г. Район "Искър" ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на длъжността "началник на отдел" в отдел "Благоустройство и екология" в администрацията на Столична община - район "Искър"

Образци на документи:

      04.08.2023


ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във ВВС


ОБЯВА за прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 г. за ВИСШЕ ВОЕННО-ВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"


 ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия 


ОБЯВЛЕНИЕ: СО – район „Искър“ търси да назначи служител по заместване на длъжността Младши експерт "Архитектура и строителство" в отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"


 

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжност главен експерт "Промишлено и гражданско строителство" в отдел "Инженерна инфраструктура и строителство"    

22.02.2022


 

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжност главен експерт "Контрол по строителството" в отдел "Контрол по строителството" 

22.02.2022


 

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността Инструктор по хранене в Детска млечна кухня

21.10.2021


 

КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Административно и информационно обслужване“ в администрацията на Район „Искър“ 

21.10.2021


 

Информация и система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността "началник на отдел" в отдел "Административно и информационно облужване" в администрацията на Столична община - район "Искър"

01.10.2021


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "началник на отдел" в отдел "Административно и информационно облужване" в администрацията на Столична община - район "Искър"

01.10.2021


Район „Искър“ обявява конкурс за заемане на свободна щатна бройка от длъжността "началник на отдел" в отдел "Административно и информационно облужване" 

Образци на документи:

10.09.2021


 

ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител по заместване на длъжността Главен експерт „Жилищно настаняване“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“

 


ОБЯВЛЕНИЕ СО – район „Искър“ търси да назначи служител на длъжността „Отговорник на пункт за управление“ в дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности”

08.07.2021 г.


СО – район „Искър“ търси да назначи оперативен дежурен – едно свободно място, при условията и реда на Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка, условията и редът за тяхното осъществяване

18.06.2121 г.


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността "юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

05.03.2021 г.Информация и система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

17.02.2021 г


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

17.02.2021 г.


Район "Искър" обявява конкурс за една щ. бр. "юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

Образци на документи:

27.01.2021г.


Юрисконсулт в отдел "Контрол по строителството" по трудово правоотношение (по заместване)

12.01.2021г.


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"

30.11.2020г.


Информация и система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 

09.11.2020 г.


Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "старши юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

09.11.2020 г.


Обявяване на конкурс за 1 щ. бр. "старши юрисконсулт в отдел "Правно-нормативно обслужване""


 

Класиране на кандидатите в конкурса за началник на отдел "Правно-нормативно обслужване"​


И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ ​


Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване“


Младши експерт „Жилищна политика“ в отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“/span>


Главен експерт „Промишлено и гражданско строителство“ в отдел „Инженерна инфраструктура и стоителство“


Юрисконсулт в отдел „Контрол по строителството“ по трудово правоотношение


Юрисконсулт в отдел „Правно - нормативно обслужване“


Главен специалист „Гражданско състояние“


РАЙОН „ИСКЪР“ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИСКЪР'' ТЪРСИ РАБОТНИЦИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЗЕЛЕНАТА СИСИТЕМА НА РАЙОН „ИСКЪР“


КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“


КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИСКЪР'' ТЪРСИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА за работа в детска градина


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ“ В ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКОЛОГИЯ“


 

Конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в  отдел „Управление на общинската собственост и търговската дейност“


 

Конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността „секретар“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

 


Списък с допуснатите кандидати за конкурса за главен експерт

"Регистрация и контрол на търговската дейност" в отдел РТДОИ, към обявения на 01.09.2017 г. конкурс.

списък

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове.

нормативни актове


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС
от 01.09.2017 г.

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:
-Заявление
-Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „ИСКЪР“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ :

НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР РАБОТНИЦИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

- КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА С МОТОРНИ РЕЗАЧКИ И ХРАСТОРЕЗИ – 4 БР.

- ОБЩИ РАБОТНИЦИ - 2 БР.

ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ  В   ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОН „ИСКЪР“-  УЛ. „КРЪСТЮ ПАСТУХОВ“  № 18

РАБОТНО ВРЕМЕ  ОТ 8.30 ДО 17 Ч. ,тел.: 02 979 13 10; 979 07 11

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ С ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ.

2.АВТОБИОГРАФИЯ (CV).

3.СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С МОТОРНИ ТРИОНИ И ХРАСТОРЕЗИ.


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „ИСКЪР“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ :

 

СЛУЖИТЕЛ  ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР:

- ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ - 1 БР. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РЪКОВОДСТВО НА СТРУКТУРА „ПОДДЪР-ЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ  ПЛОЩИ“

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ .

2.АВТОБИОГРАФИЯ (CV).

 

ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ  В ДЕЛОВОД-

СТВОТО НА РАЙОН „ИСКЪР“-  УЛ. „КРЪСТЮ ПАСТУХОВ“  № 18

РАБОТНО ВРЕМЕ  ОТ 8.30 ДО 17 Ч. ,тел.: 02 979 13 10; 979 07 11


СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „ИСКЪР“ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ :

 

СЛУЖИТЕЛ  ЗА СЛЕДНАТА ДЛЪЖНОСТ:

- ЛАНШАФТЕН АРХИТЕКТ – 1 БР. ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКА           АДМИНИСТРАЦИЯ КАТО ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТ ЕКОЛОГИЯ

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ .

2.АВТОБИОГРАФИЯ (CV).

 

ЗАЯВЛЕНИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ  В ДЕЛОВОД-

СТВОТО НА РАЙОН „ИСКЪР“-  УЛ. „КРЪСТЮ ПАСТУХОВ“  № 18

РАБОТНО ВРЕМЕ  ОТ 8.30 ДО 17 Ч. ,тел.: 02 979 13 10; 979 07 11

 


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС


от 30.06.2017 г.

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване и жилищна политика“ в администрацията на Столична община – район „Искър“Образци на документи:

 

 


ОБЯВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 г.

Район „Искър“ - Столична община
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛУЖИТЕЛ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ
Младши експерт „Архитектура и строителство“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ“


от 22.06.2017 г.

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове.

Файлове за изтегляне:
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

от 05.06.2017 г.

 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 9 „Експертно ниво 5“.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС:


СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "началник на отдел" в отдел "Контрол по строителството и екология"

12.08.2016
 
Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „началник на отдел" в отдел „Контрол по строителството и екология" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове  
 
Файлове за изтегляне:
 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "секретар" в Район "Искър" и екология"

12.08.2016
 
Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „секретар“ в администрацията на Столична Община - район "Искър" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове  
 
 
Файлове за изтегляне:
 

СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  за провеждане на конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правно обслужване и жилищна политика"

12.08.2016
 
Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „старши юристконсулт“ в отдел „Правно обслужване и жилищна политика" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове  
 
Файлове за изтегляне:
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

26.07.2016
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно обслужване и жилищна политика“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 10 „Експертно ниво 6“.

Образци на документи:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

26.07.2016
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „секретар“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 6 „Ръководно ниво 6А“.

Образци на документи:


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

26.07.2016
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Контрол по строителството и екология“ в администрацията на Столична община – район „Искър“, длъжностно ниво съгласно КДА: 7 „Ръководно ниво 7Б“.

Образци на документи:


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИСКЪР''

 

ТЪРСИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
за работа в ОДЗ и ЦДГ в жк. „Дружба”

За повече информация тел.: 979-07-08;   979-07-05

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Искър” с телефон за контакт;
2. Автобиография (CV);
3. Копие от диплома за завършено медицинско образование;
4. Копие от трудова книжка;
5. Копие от заверена здравна книжка.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа.

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИСКЪР''

 

търси да назначи 5 бр. лица по Регионална програма за заетост за изпълниние на обществено значими дейности като:

  • Поддържане на зелената система на район „Искър“;
  • Поддържане на спортни терени;
  • Възстановяване и боядисване на спортните площадки на територията на район „Искър“;
  • Ремонт на пейки;

Основното месечното трудово възнаграждение е в размера на минималната работна заплата за страната.

Дейностите по програмата са за срок от 6 месеца – от м. Май до м. Октомври 2015 г.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  1. Да са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда – Изток“;
  2. Да са над 50-годишна възраст или продължително безработни.

За повече информация тел.: 9790708

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Искър” с телефон за контакт;
3. Копие от трудова книжка.

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОДАВА В СГРАДАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА АДРЕС: бул. „Кр. Пастухов” №18


 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“  В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКОЛОГИЯ“

от 28.11.2014 г.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКОЛОГИЯ“

от 28.11.2014 г.

 


 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

от 27.11.2014 г.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

от 27.11.2014 г.

 

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти" ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове  

 


 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

от 24.11.2014 г.

 

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

от 24.11.2014 г.

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „началник на отдел“ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове   


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

11.11.2014
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството и екология“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:


Столична община – район „Искър“ търси медицинскА сестрА


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

10.11.2014
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен експерт“ в отдел „Регистрация на търговската дейност и общински имоти“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

06.11.2014
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник на отдел“ в отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:

 


Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Финансов контрольор на район "Искър"


СПИСЪК 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“ В РАЙОН „ИСКЪР“

от 29.05.2014 г.

 

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА  „ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“ В РАЙОН „ИСКЪР“

от 29.05.2014 г.

 

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „финансов контрольор“ ще включва въпроси от областта на приложените нормативни актове   


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

12.05.2014
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „финансов контрольор“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:


 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

12.03.2014
 

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „главен архитект“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

Образци на документи:

 


СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ В РАЙОН „ИСКЪР“ от 31.03.2014 г.


СПИСЪК 

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА 1 (ЕДНА) ЩАТНА БРОЙКА ОТ ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ“ В РАЙОН „ИСКЪР“ от 31.03.2014 г.


Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност "началник на отдел" в отдел "Финансово-счетоводни дейности". 

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност "началник на отдел" в отдел "Регистрация на търговската дейност и общински имоти".

Тестът за установяване на професионалните знания и умения за длъжността „началник на отдел“ в отдел РТДОИ и длъжността „началник на отдел“ в отдел ФСД ще включва въпроси от областта на..