Видео клипове

Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

 

ВАЖНО! При подаване на заявление по електронна поща, за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, същото трябва да бъде изпратено до имейл адрес covid.psik@sofia.bg

Заявления изпратени до други имейл адреси, включително и до тези на СО-район "Искър", няма да бъдат обработвани.

Заявлението можете да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация и условия:

  • Заявлението се подава не по-късно от 3 дни преди изборния ден до 31.03.2021 г., от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
  • Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.
  • В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН (личен номер), постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.
  • Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

Oбразци на изборни книжа за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.:

Всички образци може да видите и изтеглите от ТУК


Електронни административни услуги за граждани за Избори за народни предствители 04.04.2021 г.:

Oбучение на секционните избирателни комисии

На 30 и 31 март 2021г. от 18:30 часа ще се проведат онлайн обучения на членовете на СИК на територията на 24 ИР София!

Двете обучения ще бъдат идентични!

Линкове за обучение:

За участници на 30.03.2021 от 18.30 - Линк
 
 
За участници на 31.03.2021 от 18.30 - Линк
 
Обучителен портал на ЦИКhttps://www.cik.bg/bg/ns2021/edu 
 
Обучителни материали за машинно гласуване на Сиела Норма :
 
БРОШУРА
 
РЪКОВОДСТВО 
 
ДОСТЪП ДО КЛИП ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИК 

Предварителни избирателни списъци - част ІІ

Предварителни избирателни списъци - част І

За допълнителни справки и електронни услуги моля посетете следния адрес: http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта можете: 

  • Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
  • Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Заповед на Кмета на Столична община за определяне на местата на агитационните материали

Уведомление за консултации в район "Искър"

Уведомление за консултации в район "Искър" за дата 24.03.2021 г.

Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на номерата на избирателните секции

Граници на избирателните секции и адреси

Съобщение

Заповед за утвърждаване местата на обявяване на избирателните списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци за изборите за народни представители

График за раздаването на бюлетините и другите книжа и материали

Заповед на кмета на Столична община за забрана на провеждане на агитации в административните сгради на Столична община


Заповед на кмета на столична община за забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден - Избори НС-2021 г.