Стартира обработката срещу кърлежи и комари на 16.04.2021 г.

2021-04-14
Стартира обработката срещу кърлежи и комари на 16.04.2021 г.

По предварително утвърден график от Столична община на 16 април, петък стартира обработката на зелените площи в район „Искър“ срещу кърлежи, комари и гризачи. Направена е организация фирмите, ангажирани с третирането да  извършват обработката само при сухо време, като при промяна на метеорологичните условия, графикът може да бъде променен.  
Дейността ще започне от 7. 00 часа със специализиран препарат, одобрен от Регионалната здравна инспекция-София и министерството на здравеопазването. Дейностите се наблюдават от Дирекция „Зелена система“, а контролът се осъществява от екипи на Столичната РЗИ. На местата, където ще се извършва обработката на зелените площи, ще бъдат поставени предупредителни табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинния период и фирмата изпълнител. Обработката се осъществява в изпълнение на предписанията на Регионална здравна инспекция- София за провеждане на задължителни годишни обработки.