Откриване на обновения „Консултативен кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните семейства“ към СО – район „Искър“

2019-02-21
Откриване на обновения „Консултативен кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните семейства“  към СО – район „Искър“

 

Кметът на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков и общинският съветник от района г-жа Lorita Radeva откриха обновения „Консултативен кабинет по проблемите на деца и юноши в риск и техните семейства“ в бл. 40 в ж. к. „Дружба – 1“.
Консултативният кабинет работи към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а консултациите са безплатни и се провеждат при гарантирана анонимност.
„Район „Искър“ е сред най-изявените райони, които работят в много добра комуникация със съседни райони в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. В тази посока район „Искър“ работи тихо, но много енергично“, коментира г-жа Лили Събева - секретар на МКБППМН към Столична община, която беше гост на откриването.
След откриването центърът ще заработи с изцяло обновена база – със сменена дограма на прозорците, подменени врати, обновено осветлението и освежени стаи, с нови мебели и материали за работата на психолозите с децата. Сформиран е висококвалифициран екип от детско-юношески психолози, психотерапевт и обществен възпитател със специална насоченост за работа с деца от ромски произход.
Екипът работи за преодоляване на трудности, характерни за предучилищната и училищната възраст – социализация, адаптация, трудности при развитието.
Специалистите предлагат професионална помощ и на родители, които срещат трудности в общуването с децата си.
За развиване и обогатяване на творческите изяви и личностно израстване – чрез музика и други развлекателни дейности, в центъра е създадено и „Арт ателие“. Днес г-жа Lorita Radeva направи жест към „Арт ателието“ и центъра като подари пособия, подходящи за развитие на децата в различна възраст.