Онлайн психологична подкрепа стартира от днес в район "Искър"

2020-11-02
Онлайн психологична подкрепа стартира от днес в район "Искър"

Как да се справим с безпокойството, как да съхраним емоционалното си здраве в условията на пандемия или как да посрещнем трудностите на децата от липсата на общуване с връстници и намалени социални контакти са само част от въпросите, които ще можете от днес да отправяте към екип от психолози към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към  район „Искър“.


Връзката със специалистите ще става чрез имейл, а според нуждите контактът може да прерасне и в телефонна или онлайн психологична подкрепа. Консултациите са безплатни при гарантирана професионална тайна и доверителност.
Всички деца, ученици и родители от район „Искър“, които имат нужда могат да се свърже с:
Диана Циркова – психотерапевт, dianatsirkova@yahoo.com


Александра Ангелкова -  психолог, Alexandra_angelakova@abv.bg
Константин Милчев – психолог, konstantin.milchev@gmail.com