Заслужени награди ще получат всички участници в иновационния лагер

2021-03-19
Заслужени награди ще получат всички участници в  иновационния лагер
Заслужени награди днес бяха раздадени за всички участници в междуучилищния иновационен лагер под мотото „Гласът на децата в Дружба“ на директорите на училищата в район "Искър". Събитието се организира за втора година от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с председател кмета на района
???????? В оспорваната надпревара се включиха шест екипа от училища, които решаваха актуален казус, свързан с онлайн обучението, пред тричленно жури – общинския съветник и председател на Комисията по околна среда към Столичния общински съвет , секретаря на Местната комисия Людмила Стоева и началника на отдел „Образование“ Милена Хаджийска.
???? При силна конкуренция първото място спечелиха децата от 108. СУ „Никола Беловеждов“.
???? Второто място се дели при изравнени сили между отборите на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ и 163. ОУ „Черноризец Храбър“.
 
Признание и благодарност бе отправена за активно сътрудничество при осигуряване на техническата част на г-жа Биляна Стойнова. Със специални грамоти бяха отличени и всички ментори, които мотивираха и подготовка на децата.
Блутут колонки, книгата „Владетелите на България от древността до XX век, мишки, слушалки и грамоти, както и ваучери са наградите, които ще зарадват участниците.
 
Благодарим на всички деца, учители и директори, включили се в иновационния лагер за тяхната активност, творчество и креативност при подготовката на своите презентации.