Изгражда се разширение на 88. ДГ "Детски рай"

2021-03-29
Изгражда се разширение на 88. ДГ "Детски рай"

 

Днес започна изграждането на пристройка на два етажа, с която се разширява  88. ДГ „Детски рай“ в ж. к „Дружба-2" с една градинска и три яслени групи.

Според нормативните изисквания  в проекта  е предвидено към всяка  група да има необходимите помещения – занималня, съблекалня, детски санитарен възел с тоалетна и умивалня. Срокът за изпълнение по договор е 285 календарни дни.

Новата пристройка  ще бъде ситуирана в южната част на градината, като двете сгради ще бъдат функционално свързани посредством топла връзка.

Ще бъдат оформени и четири нови площадки за всяка от групите. Допълнителна реконструкция ще бъде извършена на спортната площадка и четири от детските площадки. Съществуващите настилки ще бъдат подменени.

За осигуряването на достъпна среда дворното пространство ще бъде  без стъпала и големи наклони. В новата пристройка е проектиран и асансьор. 

На съществуващата сграда ще бъде положена топло и хидроизолация, както и ще бъде извършен цялостен ремонт на покрива.

 

ЧАСТ АРХИТЕКТУРА ЗА ПРИСТРОЙКА НА 2 ЕТАЖА КЪМ ОДЗ № 88 „ДЕТСКИ РАЙ“ И
ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО В УПИ V-ЗА ОДЗ
(ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1505.1836), КВ.16А, М. „Ж.К.
ДРУЖБА-2-II ЧАСТ“, РАЙОН ИСКЪР - СО, ГР. СОФИЯ

- План за първи етаж

- План за втори етаж