Стартира програма "Зелена София"

2021-06-09
Стартира програма "Зелена София"

Отново стартира програма „Зелена София“ на Столична община, която подкрепя и стимулира проекти за озеленяване и облагородяване на междублокови пространства като предоставя безвъзмездно огромен брой дървесна или храстова растителност, както и  цветя, паркова мебел, материали и инструменти на регистрирани етажни собствености, неправителствени организации и читалища.


Чрез съчетаване на гражданските идеи и активност и подкрепата на Столична община програмата е насочена към подобряване на околни пространства в жилищните квартали и повишава качеството на живот и социалното общуване.
Краен срок за получаване на проектните предложения - до 17,00 ч. на 08.07.2021 г. в деловодството на районната администрация „Искър“ или в съответната районна администрация, в която ще се кандидатства.


Подробна информация и конкретни насоки за участие в програмата, както и пълният пакет с документи за кандидатстване могат да се изтеглят от тук,  от електронния адрес на Столична община:  www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”. 
На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.


За район „Искър“ с адрес бул.”Кр. Пастухов” 18:
Сийка Терзиева, ст. експерт „Екология“, тел. 02/  979 07 08
Цветанка Евгениева, гл. специалист “Кадастър и регулация”, тел. 02/ 979 07 28
Слава Калева, гл. експерт "Екология", тел. 02/  979 07 08


Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: so_green@abv.bg.