Високо признание за 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“

2021-12-22
Високо признание за 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“
????????Високо признание за изпълнението на свой проект получи 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“. Наградата беше връчена на конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси за оценка на качеството и добавената стойност на приключилите през 2021 г. проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.
 
????Наградата беше връчена от зам.-министъра на образованието проф. д.ф.н. Генка Петрова-Ташкова за проекта „Вдигам ръка за приобщаването - едно училище за всички“. Получи я координаторът на проекта - училищният логопед Десислава Илиева.
 
‼️Проектът на 4. ОУ е за квалификация в сферата на работата с ученици със специални образователни потребности. Седем учители и педагогически специалисти от училището са били на обучение в Италия, Великобритания и Испания, след което от своя страна, са предали знанията на цялата педагогическа колегия.
 
????Оценката за резултатите и въздействието е висока и отчита повишено качество на обучението и социализацията на учениците със специални нужди в училището. Все по-често учебното съдържание се адаптира към възможностите на тези деца. Направени са стъпки за адаптиране на образователната среда към техните нужди, като мерки за намаляване на шума в класната стая, създаване на условия за отдих и релаксация. Осигурени са множество възможности за изява на специалните ученици, което откроява силните им страни и повишава мотивацията им за участие в образователния процес.
 
????Всички знания и опит, придобити в рамките на проекта са синтезирани в сборник с практически съвети за учители, достъпен на български и английски език в следния линк: https://online.fliphtml5.com/wbwgt/hzxb/…
 
????Зад успеха на проекта се крие най-вече трудът на координатора, който е бил осъществен и благодарение на управленските решения на директора г-жа Таня Груева и съпричастността на целия екип от специалисти и учители.
 
????Кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков поздравява ръководството и колектива на 4. ОУ за инициативността, професионализма и усилията за изпълнение на проекта! Та са в основата на високите постижения и признание!