По инициатива на кмета на район "Искър" Ивайло Цеков вчера се проведе разяснителна среща с граждани по Процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I"

2023-01-20
По инициатива на кмета на район "Искър" Ивайло Цеков вчера се проведе разяснителна среща с граждани по Процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I"
????При засилен интерес премина вчера информационната среща за разяснения по отворената Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –етап I“. Срещата бе организирана по инициатива на кмета на район „Искър“ Ивайло Цеков за разяснения на стъпките в процеса за кандидатстване по Процедурата и информиране на заинтересованите етажни собствености за изискванията на Програмата.
 
????Гости на срещата бяха председателят на Столичния общински съвет Георги Валентинов Георгиев и общинският съветник от район „Искър“ и председател на Постоянната комисия по екология към Столичния общински съвет Лорита Радева (Lorita Radeva).
????На събитието бяха дадени отговори на въпросите кой може да кандидатства по Процедурата, как се учредява сдружение на собствениците, какви са правилата на стопанските субекти, какво представлява техническото обследване на сградата, какви са сроковете за кандидатстване и пр. Презентацията с отговорите на основните въпроси по Процедурата бяха представени от Виктория Маринова юрисконсулт в район „Искър“ и Меглена Клечерова-Тончева, началник на отдел „Контрол по строителството“ в районната администрация, които са и лицата за контакт с граждани по Процедурата.
 
Кметът на района Ивайло Цеков благодари за засиления интерес на срещата, припомни, че при изпълняване на предходната Програма за енергийна ефективност на територията на район „Искър“ са били одобрени и санирани 12 жилищни блока. Той подчерта, че за постигане на успех е необходима активност, както от страна на етажните собствености, така и от страна на района, но уточни, че общинската администрация е длъжна да се съобразява с Насоките за кандидатстване по Процедурата, утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. „Поемам ангажимент администрацията да зададе всички въпроси на гражданите, свързани с Процедурата, които нямат даден ясен отговор в утвърдените Насоки“, заяви кметът.
 
????Г-жа Радева допълни, че след одобрение и изпълнение на Процедурата, етажните собствености могат да кандидатстват и по Програмата на Столична община за облагородяване на междублокови пространства „Зелена София“, като при класирането ще бъдат поощрени с точка повече.
 
✅Всеки, който желае да получи разяснения по Процедурата за енергийна ефективност може да го направи като изпрати запитване на имейл sanirane@raioniskar.bg . На срещата присъстващите получиха и листовка с контактите на служителите, ангажирани с разяснения по Процедурата и QR код, препращащ към интернет сайта на район „Искър“ с информация за изискванията за кандидатстване, образците на документите, необходими за попълване по утвърдените Насоки на Процедурата и програмата на представената презентация при информационната среща. ????Рубриката в интернет сайта се обновява и допълва постоянно. QR кодът може да видите в снимките, публикувани по-долу, като при сканирането му със смарт телефон ще имате достъп до актуална информация за Процедурата, подбирана и публикувана от районната администрация за улеснение на етажните собствености. ????Предстои да бъдат публикувани и всички зададени на срещата въпроси и техните отговори за по-голяма достъпност на заинтересованите граждани.
 
????На срещата присъстваха и жители на район „Искър“, живущи в блокове, санирани по предходната Програма. Те обмениха опит и дадоха практически съвети на представителите на етажни собствености, които имат желание да кандидатстват за енергийно обновяване на жилищата си.
 
????Кметът Цеков напомни, че предвиденият срок за кандидатстване по Процедурата е бил доста кратък и благодарение и на Националното сдружение на общините в България, в което като председател на СОС членува и Георги Георгиев, този срок е бил удължен.
 
????С информация за изпълненото след проведена среща с жители на район „Искър“ през 2021 г., председателят на СОС г-н Георгиев съобщи, че в отговор на поставените тогава към него въпроси, са монтирани 40 камери за видеонаблюдение на територията на парк „Дружба“, осветени са пешеходни пътеки на рискови места в района, изградени са ограничители, които да възпрепятстват автомобилни гонки, като са решени и други проблеми, повдигнати по време на тази среща. Г-н Георгиев представи и информация за предстоящата Програма на Столична община за изграждане на тротоари, като на територията на район „Искър“ е предвидено да бъдат обновени 180 000 кв.м. тротоари на приблизителна стойност около 5 млн. лв.