Новата гора на София ще бъде в район "Искър"

2023-09-14
Новата гора на София ще бъде в район "Искър"
????????Новата гора на София ще е в район „Искър“!
????Столичният общински съвет днес прие доклада на зам.-кмета по екология в Столична община Десислава Билева близо 40 дка край с. Бусманци и кв. Абдовица да бъдат залесени с пояси от дървесна растителност. Това е поредна крачка към увеличаване на зелената система в градската среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез увеличаване на зелените площи в Столична община.
????Район „Искър“ се присъедини към мащабната зелена инициатива, като даде положително становище и необходимата информация за параметрите на терени в местността Морулево в землището на с. Бусманци и кв. Абдовица.
????През 2024 г. с активното участие на доброволци предстои на мястото да бъдат засадени над 14 хил. млади фиданки от вида обикновен явор, допълнени при необходимост от планински ясен, сребролистна и дребнолистна липа, бяла акация и червен дъб. За да оцелеят младите дръвчета, е заложено тригодишното им последващо отглеждане.