Предстои изграждане на нова детска градина в ж.к. "Дружба - 2"

2023-10-17
Предстои изграждане на нова детска градина в ж.к. "Дружба - 2"
????На финална крачка преди издаването на разрешително за строеж е инвестиционният проект за изграждане на сграда за нова детска градина в ж.к. „Дружба 2“, кв. 27. Новата детска градина ще разполага с помещения за 10 групи, осигуряващи места за над 250 деца, двор от 7 дка, алейна мрежа, детски площадки и озеленяване.
 
????За да се стигне до тук, районната администрация „Искър“ премина през дългогодишна процедура по провеждане обществени обсъждания на Подробния устройствен план, който впоследствие бе потвърден от Столичния общински съвет, през съдебни спорове от страна на собствениците на терени, които по съдебен ред атакуваха, както приетия Подробен устройствен план, така и отчуждаването на частни терени. За да бъде днес теренът от 7 дка общинска собственост, а инвестиционният проект да се съгласува с експлоатационните дружества. Предстои издаване на разрешение за строеж и стартиране на процедурата по избор на изпълнител.
 
????В последните години в район „Искър“ бяха изградени нови двуетажни корпуси към пет от осемте детски градини. В момента се строи шесто разширение към съществуващата сграда на 108. ДГ – филиал за 6 групи, а съвсем скоро ще започне и строителството на нов корпус за 4 групи към сградата на 108. ДГ – централа.
 
????С вече изградените разширения, успяхме да осигурим място за всяко дете в район „Искър“ на възраст от 3 до 6 г. в детска градина.
 
????Визуализация на проекта на новата детска градина в кв. 27, в ж.к. „Дружба 2“ може да видите в снимките.