Учениците от 108 СУ "Никола Беловеждов" и 65 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" посетиха Образователния център на “Булекопак”.

2024-04-26
Учениците от 108 СУ "Никола Беловеждов" и 65 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" посетиха Образователния център на “Булекопак”.

Учениците от 108 СУ "Никола Беловеждов" и 65 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" се включиха в съвместната инициатива на районната администрация и “Булекопак” и посетиха Образователния център на “Булекопак”.

Анастасия Обретенова от “Булекопак” разказа на учениците какви се ползите от рециклирането u им даде възможност да посетят сепариращата инсталация на „Екопак“.

Заедно с учениците от 65 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" беше и Ясен Русев - кмет на район “Искър”, заместник-кметът на район “Искър” Александър Иванов, както и главният експерт “Социални дейности” в отдел “Образование, култура и социални дейности” към районната администрацията Цветелина Владимирова. След края на обиколката г-н Русев разговаря с учениците за това колко е важно да събираме отпадъците си разделно, за да запазим планетата си чиста, но и освен това, за да можем да ги рециклираме и да ги използваме отново.