ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022

 

 

Уважаеми граждани на СО-район "Искър", 

     Във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 02.10.2022 г., в тази секция ще бъде публикувана важна информация, свързана с организацията на изборния процес. В случай, че не откривате необходимата информация, не се колебайте да се свържете със СО-район "Искър" на телефоните посочени в секция Контакти.

 


 

Информация за провеждането на предсрочните парламентарни избори, насрочени за 02.10.2022 г., публикувана на сайта на Столична община: https://www.sofia.bg/en/election 

 


 

Списъци на заличените лица от избирателните списъци

    За проверка на заличените лица от избирателните списъци, моля последвайте линка по-долу:

 


ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

Уважаеми граждани,


Уведомяваме Ви за възможностите за подаване по електронен път в законоустановения срок според действащия Изборен кодекс на следните заявления:

►  Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес: https://regna.grao.bg/

  • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 02 oктомври 2022 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден.


►  Чрез Държавна агенция за електронно управление (ДАЕУ) на следните адреси:

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

910002  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

910004  Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004


►  Чрез Столична община на следния адрес: https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
  • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
  • Заявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.

 


 

СПРАВКИ ЗА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ И МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

 

Уважаеми съграждани,

       Справки в избирателните списъци за предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 2 октомври 2022 г., могат да бъдат направени от всички граждани в сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството - http://www.grao.bg/elections/

  •     Сайтът дава възможност на гражданите да проверят по ЕГН или адрес номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  •     Активна е и възможността за подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния Ви адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

       Важно е да се отбележи, че гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 21 септември 2022 г.

  •    Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS и телефон.

       Изпраща се SMS на номер 18429, който е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Цената на SMS e 0.25 лв. без ДДС.

       Чрез стационарен или мобилен телефон може да се направи справка чрез обаждане на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"), безплатен за цялата страна.


 

Уведомление за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии 

Заповеди на Кмета на Столична община във връзка с изборите за НС, насрочени за 02.10.2022 г.

 


 

  • ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Заповед № СОА22-РД09-1561/09.09.2022 г. на кмета на Столична община за осигуряване на специализиран транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването в изборния ден 02.10.2022 г.

Съгласно т. 3 от заповедта на телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.10.2022 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.10.2022 г., ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Столична община.