Разрешения за премахване на дървета в общински имоти се издават от Дирекция "Зелена система" към Столична община.

СО-район "Искър" издава и публикува разрешения за премахване на дървета в частни имоти на територията на района. 

 

Издадени разрешения от СО-район "Искър":

Разрешение № РИС23-ТД26-935-[1]/07.12.2023

Разрешение № РИС23-ТД26-274-[2]/22.12.2023