Инвестиционно предложение за „Уличен паркинг с 18 паркоместа“, находящ се на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“

28.09.2022
Инвестиционно предложение за „Уличен паркинг с 18 паркоместа“, находящ се на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, гр. София, район „Искър“, Столична община, с възложител СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“   С Ъ О Б Щ Е Н И…
пълен текст ›

Заповед за утвърждаване на класиране за отдаване под наем на обект публична общинска собственост

16.09.2022

Инвестиционно предложение:Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуваща площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране(сортиране) и рециклиране на отпадъци

12.09.2022
Инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на дружеството, добавяне на нови отпадъци и дейности с тях, на съществуващата площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) и рециклиране на отпадъци“, в поземлен…
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

07.09.2022
ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки)  длъжности във ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместно Командване на Силите

30.08.2022
О Б Я В А  за  провеждане на конкурс за войнишки  длъжности в Съвместно Командване на  Силите.
пълен текст ›

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

26.08.2022

О Б Я В А за конкурс в Съвместното командване на специалните операции

15.08.2022
О Б Я В А за   провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Съвместното командване на специалните операции
пълен текст ›

О Б Я В А за конкурс

15.08.2022
О Б Я В А за  конкурс за войнишки длъжности в Командване за  комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"