Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

08.12.2023
На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, СО-район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни…
пълен текст ›

Обявление на Заповед от ОД "Земеделие" - София-град.

23.11.2023
    Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - София-град, с които са одобрени сключените споразумения за ползване на земеделските земи по землища на основание 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г., на района на СО район „Искър“. …
пълен текст ›

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

21.11.2023

Заповед за назначаване на комисия за извършване на проверка по чл. 99б от ЗГР

21.11.2023

Влошена епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI H5) в страната и Европа

17.11.2023
Влошена епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците (HPAI  H5) в страната и Европа Уважаеми жители на район „Искър“, Във връзка с постъпило писмо от Столична община относно влошена епизоотична обстановка по отношение на…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, СO

16.11.2023
Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, Столична…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, Столична об

16.11.2023
Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, Столична…
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, Столична об

16.11.2023
Уведомление за инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна на предназначението на лаборатория и отделение за медицински газове в инсталация за производство на водород в УПИ VII-58, кв. 12, м. „НПЗ „Искър-юг“ – гр. София, район „Искър“, Столична…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"