О Б Я В А

22.03.2022
конкурс за   сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в Представителния и военните духови оркестри
пълен текст ›

О Б Я В А за конкурс за войнишки длъжности във Военновъздушните сили

09.03.2022
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
пълен текст ›

Заповед за полските пътища във връзка с чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и използването на земеделски земи на територията на район "Искър"

23.02.2022

Обява за войнишки длъжности

23.02.2022

Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ

23.12.2021
„Проект за ПУП – план за регулация (ПР) на м. „Дружба 2, кв. 9“ по реда на чл. 16 от ЗУТ“ 2021-11-23-17-42-0901 (1) Протокол обществено обсъждане 1 Протокол Ресут Сканирана Заповед за ОО за сайта
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

17.11.2021
На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, СО-район "Искър" обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане от подземни…
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Сухопътните войски

09.11.2021

Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци

03.11.2021
Инвестиционно предложение „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране ( сортиране ) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"