Обява за длъжности в Централно военно окръжие за служба в доброволния резерв

28.04.2021
Обява за длъжности в Централно военно  окръжие за служба в доброволния резерв
пълен текст ›

Обява за длъжности във Военноморските сили за служба в доброволния резерв

28.04.2021
 Обява за длъжности във Военноморските сили за служба в доброволния резерв
пълен текст ›

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в Горна Малина

28.04.2021
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от състава на Съвместното командване на  силите
пълен текст ›

Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД

12.04.2021
Уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“ с възложител „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД   С Ъ О Б Щ Е Н И Е до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 95, ал.1 от…
пълен текст ›

Обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на СО

06.04.2021
Кметът на СО-район "Искър" издава заповед за  обществено обсъждане на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична Община, приет с Решение номер 960/2009 г. на МС - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт", одобрена с Решение…
пълен текст ›

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за Сухопътни войски.

19.03.2021
О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки  длъжности за  Сухопътни войски
пълен текст ›

Инвестиционно предложение на Столична община за „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“ с прилежаща инфраструктура, велотрасе и пешеходни тротоари“

10.03.2021
Приложение:  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС
пълен текст ›

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

05.03.2021
  На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 от Закона за водите, район "Искър"-СО обявява Съобщение на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите относно изменение на Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения №…
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"