Инвестиционно намерение за изграждане на жилищни сгради

03.08.2016

Инвестиционно намерение

02.08.2016

Инвестиционно намерение

02.08.2016

Приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

02.08.2016
" За повече информация на сайта на ЦВО – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в район „Искър” – ж.к. Дружба 1, бл.40, ет.2.
пълен текст ›

чл.65 от ЗОЗ

27.07.2016

чл.46 от ЗОЗ и чл.65 от ЗОЗ

18.07.2016

Инвестиционно намерение за "Преустройство на съществуващи промишлени сгради за преработка на скални материали в производство на метални детайли"

12.07.2016

Заглавие чл.46 от ЗОЗ и чл.65 от ЗОЗ

08.07.2016

Архив "Обявления и заповеди"