Инвестиционно намерение: "„Производствена сграда и помещение за трафопост”, Местоположение: УПИ V-460,474,337, кв.11, м. „НПЗ Искър-юг”, Район “Искър” – Столична община"

24.05.2015

Забранени места за разхождане на домашни кучета

20.05.2015

Разрешени места за разхождане на домашни кучета

20.05.2015

Заповед 626/13.05.2015

20.05.2015

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ относно: ПУП-ИПР на УПИ V-22,104»за хотел, администрация, пг.и трафопост» и улична регулация между о.т.253-о.т.261 във връзка с ПРЗ за създаване нов УПИ VІІІ-98»за общ.обсл.дейностти,търговия,магазин и офиси»,за изграждане на об

13.05.2015

Заповед на Министъра на Отбраната относно сроковете за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във ВВС и ВМС за конкурс през 2015 г.

21.04.2015
За повече информация на сайта на ЦВО – www.comd.bg и в офиса за военен отчет в район „Искър” – бл. 40, ет. 2.  
пълен текст ›

Обработка на зелени площи срещу кърлежи и гризачи

21.04.2015
Обработка на зелени площи срещу кърлежи и гризачи
пълен текст ›

чл.46 ла.2

17.04.2015

Архив "Обявления и заповеди"