Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

15.04.2015
Публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на свободни общински имоти (частна общинска собственост) за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност, за срок от 10 (десет) години.“
пълен текст ›

"Инвестиционно намерение от "Кар Инпекс БГ" ООД"

14.04.2015
"Инвестиционно намерение от "Кар Инпекс БГ" ООД" за: " Организиране на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, в това число и опаковки, както и метални опаковки, с местоположение: гр. София, ж.к. Дружба, кв.7"
пълен текст ›

Чл.65 от ЗОС

08.04.2015

Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

31.03.2015

Инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД

20.03.2015
Инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД
пълен текст ›

Чл.65 от ЗОС

20.03.2015

„СОФИЯ МЕД” АД съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Монтаж на Валцов стан „Сундвиг” за валцуване на листа и ленти от цветни метали и сплави.

17.03.2015

Чл.46 от ЗОС

13.03.2015
 Чл.46 от ЗОС
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"