Инвестиционно намерение за:" ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – БКТП към обект „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“, находяща се в УПИ- ІІ 913 и „ТЪРГОВСКИ И БИЗНЕС ЦЕНТЪР“ находяща се в УПИ- ІІІ 958, кв. 15, м. „Цариградско шосе 7-11км.”, район „Искър”, Столична Община, с в

23.06.2015

Заповед на основание чл.65 от ЗОС

22.06.2015

Публично оповестен конкурс с предмет: „Oтдаване под наем на свободни общински имоти за поставяне на преместваеми обекти

10.06.2015

Инвестиционно намерение от "София Мед " АД за „Линия за непрекъснато вертикално леене и изтегляне на медни пръти

09.06.2015

Инвестиционно намерение от "Салвис Фарма " ООД за: "Изграждане на ново застрояване- Пристройка за офиси и склад с Кк до 10.00m

09.06.2015

Обява - Прием на Обществен Постредник в ц. Бусманци

08.06.2015
OБЩЕСТВЕН ПOСРЕДНИК на територията на Столична община София 1000, ул. “11 Август” № 4, ет. 3, тел. 02/9873449, 02/9871341, факс: 02/9862785 ombudsman@sofia.bg , www.sofiaombudsman.bg   Уважаеми жители на село  Бусманци,   На…
пълен текст ›

Инвестиционно намерение от "ЧЕЗ Разпределение България" АД"

04.06.2015

Обществено обсъждане за инвестиционно намрение за: "Изграждане на инсталация за комбинирано на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък" от "Топлофикация София" ЕАД

02.06.2015

Архив "Обявления и заповеди"