Чл.46 от ЗОС

13.03.2015
 Чл.46 от ЗОС
пълен текст ›

Инвестиционно намерение от "Макс Телеком" ООД за: "Базова станция №1190 "Бусманци".

09.02.2015
Инвестиционно намерение от "Макс Телеком" ООД за: "Базова станция №1190 "Бусманци".
пълен текст ›

Инвестиционно намерение от „Братя Христови АВ – 2008” ЕООД

16.01.2015
Инвестиционно намерение от „Братя Христови АВ – 2008” ЕООД 
пълен текст ›

Инфлуенция по птиците (птичи грип)

19.12.2014
Инфлуенция по птиците (птичи грип)
пълен текст ›

Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години

14.11.2014
Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години
пълен текст ›

Инвестиционно намерение за: „Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ „София Изток“ с нова противоналегателна турбина."

13.11.2014
Модернизация на турбоагрегат ТГ3 в ТЕЦ „София Изток“ с нова противоналегателна турбина.
пълен текст ›

Заповед на основание чл.46

07.11.2014
Заповед на основание чл.46
пълен текст ›

Заповед на основание чл.65

07.11.2014
Заповед на основание чл.65
пълен текст ›

Архив "Обявления и заповеди"