Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години

2014-11-14
Oтдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, четири помещения, намиращи се в сградата на общински културен институт - дом на културата „Искър“, с площ общо 597,85 кв. м., район „Искър“, за срок от 3 /три / години

Прикачени документи