Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“

2019-02-13

ОБЯВЛЕНИЕ


Район „Искър“ - Столична община
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

 

Работници по поддържането на Зелената система на Район „Искър“, както следва:


1. Квалифицирани работници за работа с моторни резачки и храсторези

2. Общи работници


Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Кмета на район „Искър” с телефон за контакт;

- автобиография (CV);

- копие от лична карта;

- свидетелство за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези се счита за предимство.

 

Заявлението и документите следва да бъдат представени в СО – район „Искър“, гр. София, бул. „Кръстю Пастухов” №18, деловодство, работно време: 8:30-17:00 часа. За повече информация тел.: 979-08-34